Till innehåll på sidan

Redigera WIS-ytans startsida

Så här redigerar du startsidan för en WIS-yta.

Du som är redaktör i en WIS-yta kan välja vad som ska visas på ytans startsida. Valet gör du i ytans inställningar. Välj det som passar bäst att visa på startsidan utifrån ytans syfte och innehåll. I en samhällsstörning kan några diagram från lägesrapporteringen ge en snabb bild av läget och i en samverkansyta kan det passa bättre att visa anteckningarna. Observera att inställningen gäller för alla användare som besöker ytan.

Skärmklipp från WIS. Exempel på en startsida som visar anteckningar till vänster och ett stapeldiagram till höger.

Det som kan visas på startsidan är ett av följande val:

  • Anteckningar – den senast tillagda anteckningen visas i sin helhet på halva skärmen.
  • Resultatet från ett urval av 1–3 frågor i begäranfunktionen – visas i form av diagram eller tabeller.
  • Kalendern.
  • Kartan.
  • Dokumentfunktionen.

Om du väljer att visa resultatet från frågorna i begäran kan du välja ut 1–3 frågor från de begäran som ställts i ytan och sedan välja hur de ska visualiseras. Resultaten visas direkt när svaren lämnas i form av stapeldiagram, cirkeldiagram, ringdiagram eller en karta.

Du kan välja att visa sammanfattningen av ytan i ett av de tre fälten. I ytans sammanfattning finns möjlighet att ange och kort beskriva den övergripande påverkansgraden för hela händelsen. Sammanfattningen görs oftast av den aktör som har ett mer sammanhållande ansvar för ytan. Du som har en redaktörsroll i ytan hittar funktionen för att redigera sammanfattningen i ytans inställningar.

Skärmklipp från WIS. Val av utseende på ytans startsida. Möjlighet att kryssa för begäran, kalender, karta, dokument, anteckningar. I exemplet är begäran valt. Valmöjligheter för begäran är presentation, stapeldiagram, cirkeldiagram, ringdiagram eller karta. Så här ser det ut när du väljer att visa frågor från begäran. Först väljer du hur många frågor som ska visas och hur de ska ställas upp. Sen väljer du vilken fråga som ska visas i respektive område.

Senast granskad: 1 september 2022

Till toppen av sidan