Till innehåll på sidan

Trafikolycka Tranarpsbron 2013-01-15 : olycksundersökning

Trafikolycka Tranarpsbron 2013-01-15 : olycksundersökning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB622–november2013
ISBN-nummer
978-91-7383-396-7
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
51 s. : ill.
Pris
0 kronor
Den 15 januari 2013 skedde en stor seriekrock på Tranarpsbron i nordvästra Skåne. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde bedömningen att det fanns ett stort nationellt intresse av att olyckan utreddes samt att den även hade potential för ett lärande för framtida räddningsinsatser. Utredningens fokus ligger på räddningsinsatsen och innefattar tre delar: samverkan mellan ambulans, räddningstjänst och polis, brons geografiska svårigheter för insatsen samt hur Rakel har fungerat.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan