Till innehåll på sidan

Att hantera överbelastningsattacker

Att hantera överbelastningsattacker

Detaljer

Att hantera överbelastningsattacker
Publikationsnummer
MSB709
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
11 s.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager

Sveriges kommuner står för en stor del av de offentliga tjänster som är viktiga för att samhället ska fungera. En säker informationshantering borgar för fungerande tjänster som åtnjuter kommuninvånarnas förtroende. Informationssäkerhet är därför en central fråga för kommunerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. En viktig del i detta uppdrag är att ge kommunerna ett bra stöd i både strategiska informationssäkerhetsfrågor och då det gäller att hantera dagsaktuella utmaningar. Detta informationsblad är framtaget med bakgrund av att flera kommuner under det senaste året drabbats av överbelastningsattacker. Överbelastningsattacker är i bästa fall ett oönskat störningsmoment för verksamheten men kan i allvarliga fall orsaka stora problem för organisationen och dessutom skada förtroendet mellan kommunen och dess invånare. Syftet är att höja kunskapsnivån kring den här typen av risker och ge råd om förebyggande åtgärder samt om hur den här typen incidenter kan hanteras. Råden är givetvis applicerbara även i andra verksamheter än kommunala.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan