Till innehåll på sidan

Studie av gemensam lägesinformation

Studie av gemensam lägesinformation

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0066
ISBN-nummer
978-91-7383-029-4
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
86 s.
Pris
0 kronor
Rapporten är en kritik av rådande begreppsanvändning avseende lägesinformation, lägesbild, lägesförståelse, gemensam lägesbild samt gemensam lägesförståelse. Rapporten menar att en bristfällig distinktion mellan dessa leder till en oprecis begreppsanvändning som i sin tur leder till inkonsistens. För detta behövs en systemvetenskaplig syn och ett arkitekturellt överordnat angreppsätt.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan