Till innehåll på sidan

Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare

Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare

Detaljer

Publikationsnummer
MSB309
ISBN-nummer
978-91-7383-159-8
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronor
I denna studie har samhällsekonomisk
lönsamhet undersökts för brandvarnare och
handbrandsläckare i bostäder. För brandvarnare visar
resultaten att nyttokostnadskvoterna är över 10 för
ettårs- och flerårsbatterier och för både
villa/radhus och flerbostadshus. Det innebär att
dessa brandvarnare är klart samhällsekonomiskt
lönsamma. Nyttokostnadskvoterna för nätanslutna
brandvarnare är lägre och ligger mellan 2-3. Det
betyder att nätanslutna brandvarnare, trots att de
har en nyttokostnadskvot över 1 och därmed är
samhällsekonomiskt lönsamma, än så länge är för dyra
jämfört med batteridrivna brandvarnare trots att
hänsyn tagits till den extra effekt pga. högre
tillförlitlighet som nätanslutningen innebär.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan