Till innehåll på sidan

I skälig omfattning : ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

I skälig omfattning : ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

Detaljer

Publikationsnummer
MSB781–april2015
ISBN-nummer
978-91-7383-511-4
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
92 s.
Pris
0 kronor
Detta dokument grundar sig på överklagade ärenden från kommunernas tillsyn över den enskilde enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Ett urval av överklagade ärenden, totalt 38 ärenden, redovisas närmare i kap 6-10. Kapitlet Vårdmiljöer och särskilda boenden m.m. har fått det största utrymmet på grund av att många frågor ställs just inom detta område. Fördelningen av ärenden mellan områdena är följande: • Vårdmiljöer och särskilda boenden m.m. (15 ärenden) • Hotell (6 ärenden) • Publika lokaler (7 ärenden) • Bostadshus och äldre centrumbebyggelse (8 ärenden) • Industri, lager och liknande näringsverksamhet (3 ärenden)

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan