Till innehåll på sidan

Analys av VMA 2017 : en studie av hur VMA hanterats i aktuella händelser

Analys av VMA 2017 : en studie av hur VMA hanterats i aktuella händelser

Detaljer

Analys av VMA 2017 : en studie av hur VMA hanterats i aktuella händelser
Publikationsnummer
MSB1231–maj2018
ISBN-nummer
978-91-7383-850-4
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
80 s. : tab.
Pris
0 kronor
Under 2017 har antalet sända VMA ökat från att ha varit ganska konstant sedan 10 år tillbaka i tiden med omkring 20 VMA per år till att vara uppe i 44 VMA under perioden 2017-01-01 till 2017-10-17. Med detta som bakgrund har MSB initierat en uppföljning och analys av hur VMA använts i dessa 44 VMA-händelser. Syftet med denna uppföljning och efterföljande analys är att med hjälp av intervjuer med de som initierat VMA få en bild av hur VMA använts samt kunskapen om VMA-användningen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan