Till innehåll på sidan

Svenska aktörer inom CBRNE

Många aktörer (offentliga, privata och frivilliga aktörer) arbetar inom hela eller delar av CBRNE-området och bidrar till den svenska samlade förmågan att hantera CBRNE-händelser.

Varje aktör utifrån sitt ansvarsområde från lokal nivå ända upp till nationell nivå ska tillsammans se till att samhället fungerar – oavsett var man befinner sig i beredskapssystemet så måste alla berörda aktörer planera för en CBRNE-händelse.

Översikt av svenska aktörer inom CBRNE vilket innehåller offentliga aktörer, näringsliv och frivilliga.

Vissa aktörer bedriver främst ämnesområdesspecifikt arbete medan andra arbetar inom alla ämnesområden. Exempelvis är Strålsäkerhetsmyndighetens arbete främst inriktat mot RN-ämnen, medan Folkhälsomyndigheten främst fokuserar på B-ämnen. Andra aktörer arbetar med alla ämnen men utifrån ett särskilt perspektiv, exempelvis Försvarsmakten som arbetar med alla CBRNE-ämnen ur perspektivet militärt försvar och Tullverket ur ett gränsskydds- och tullperspektiv. Kommuner, regioner och länsstyrelser arbetar med alla ämnesområden utifrån sina respektive ansvar.

Många aktörer bidrar på olika sätt till samhällets förmåga inom CBRNE-området. Därutöver bedriver olika aktörer samhällsviktig verksamhet som kan komma att påverkas av en CBRNE-händelse. Dessa behöver planera och förbereda för att kunna bedriva sin verksamhet även vid en sådan händelse.

Senast granskad: 19 juni 2023

Till toppen av sidan