Till innehåll på sidan

Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna

Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna

Detaljer

Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna
Publikationsnummer
MSB1002
ISBN-nummer
978-91-7383-664-7
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
80 s. : ill.
Pris
0 kronor
Den här rapporten är andra upplagan Riskbild för olyckor till sjöss i Sverige inom ramen för Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Första upplagan togs fram 2012–2013. Uppdateringar har gjorts under 2015–2016 främst vad gäller information om och prognoser för om oljetransporter från ryska Östersjöhamnar samt utsläppsrisker i de stora sjöarna. Rapporten har även uppdaterats vad gäller riskbildens karaktär för Västerhavet. Vi lever i en allt mer föränderlig värld och framtidsprognoser över fartygstrafik kan relativt snabbt ändras vilket påverkar riskbilden. Fartygstrafiken i svenska hav har starka kopplingar till världspolitik och den makroregionala konjunkturen. Rapporten ses årligen över och uppdateras efter behov med några års mellanrum av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Den trafikanalys som presenteras i rapporten baseras på statistik från AIS-registreringar samt anlöp och godsmängder som hanterats i hamnar i regionen. Även aspekter som rör rysk oljeutskeppning och införandet av svaveldirektivet har beaktats i rapporten, och planer på nya hamn- och terminalproje kt beskrivs. Dessutom beskrivs andra riskpåverkande faktorer och riskreducerande regelverk, liksom erfarenheter och tendenser som framkommer vid analys av olycksstatistik. Två genomförda projekt med risk- och sårbarhetsanalyser som kan ge kompletterande information om riskbilden, BRISK och BE-AWARE, refereras också kortfattat i rapporten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan