Till innehåll på sidan

Systematisk diskrepans av skogsbrandrisk baserat på tidsupplösning - Uppskattning av effekter samt förslag till korrigering

Systematisk diskrepans av skogsbrandrisk baserat på tidsupplösning - Uppskattning av effekter samt förslag till korrigering

Detaljer

Systematisk diskrepans av skogsbrandrisk baserat på tidsupplösning - Uppskattning av effekter samt förslag till korrigering
Publikationsnummer
MSB1840
ISBN-nummer
978-91-7927-188-6
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
26 s.
Pris
0 kronor
I Sverige används den kanadensiska modellen för skogsbrandsrisk (eng. fire danger) som beräknar hur stor risken för skogsbrand är enbart baserat på aktuellt och historiskt väder, alltså utan att beakta vegetation eller mänsklig aktivitet. Under våren 2021 uppdaterades brandrisksystemet, som i dagligt tal kallas FWI-systemet (Fire Weather Index). Kort därefter kom det rapporter från användare av systemet (från skogsnäringen och från räddningstjänst) att de två modellerna gav olika värden och att det var svårt att förstå hur de olika värdena skulle tolkas. En grupp tillsattes under ledning av MSB för att diskutera problemet. Läsaren av rapporten förväntas vara införstådd med det kanadensiska brandrisksystemet CFFWIS (Canadian Forest Fire Weather Information System) och termer såsom FFMC (Fine Fuel Moisture Code) och FWI (Fire Weather Index).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 september 2021

Till toppen av sidan