Till innehåll på sidan

Utveckling av ett svenskt utbildningskoncept utifrån det amerikanska konceptet Stop the Bleed, studie

Utveckling av ett svenskt utbildningskoncept utifrån det amerikanska konceptet Stop the Bleed, studie

Detaljer

Utveckling av ett svenskt utbildningskoncept utifrån det amerikanska konceptet Stop the Bleed, studie
Publikationsnummer
MSB1349januari2019
ISBN-nummer
978-91-7383-915-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
98 s : ill
Pris
0 kronor
Inom ramen för denna studie har ett utbildningskoncept för första-hjälpen åtgärder vid livshotande blödning utvecklats utifrån det amerikanska konceptet "Stop the bleed". Utbildningen riktar sig till räddningstjänstpersonal och har validerats i en pilotutbildning. Utbildningskonceptet kan ligga till grund för en nationellt likriktad och kvalitetssäkrad utbildning av blödningskontrollerande åtgärder för räddningstjänstpersonal.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan