Till innehåll på sidan

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem : Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem : Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem

Detaljer

Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem : Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem
Publikationsnummer
MSB1579
ISBN-nummer
978-91-7927-043-8
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
39 s.
Pris
0 kronor
Inom industrin hanteras det stora mängder kemikalier och farliga ämnen. Detta i kombination med den mänskliga faktorn kan leda till allvarliga olyckshändelser i form av kemikalieutsläpp, brand och explosioner. Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) föreskriver att alla verksamhetsutövare som omfattas av lagen ska förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Därutöver gäller att i de fall allvarliga kemikalieolyckor inträffar är verksamhetsutövaren skyldig att begränsa följderna av dessa. Denna vägledning riktar sig främst till de ca 700 Sevesoverksamheter som finns i Sverige samt de 21 länsstyrelser som är de operativa tillsynsmyndigheterna enligt Sevesolagen. Vägledningens syfte är att vara ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska handlingsprogram och säkerhetslednings-system.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 4 september 2020

Till toppen av sidan