Till innehåll på sidan

“Rätt man på rätt plats!” : kommunala sambruksprocesser ur ett genusperspektiv

“Rätt man på rätt plats!” : kommunala sambruksprocesser ur ett genusperspektiv

Detaljer

“Rätt man på rätt plats!” : kommunala sambruksprocesser ur ett genusperspektiv
Publikationsnummer
MSB962–januari2016
ISBN-nummer
978-91-7383-635-7
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
44 s.
Pris
0 kronor
Sambrukande eller samnyttjande av kommunala resurser för att säkerställa välfärd och trygghet för medborgare kan se olika ut. Sambruksprocesser inom området samhällsskydd och beredskap omfattar olika kommunala verksamheter och aktörer och i denna rapport riktar vi fokus mot två specifika yrkesgrupper i syfte att undersöka hinder och möjligheter för sambruksprocesser – ur ett genusperspektiv. Vi synliggör hur föreställningar om kön villkorar dessa processer inom ett mansdominerat yrke, räddningstjänst, och ett kvinnodominerat yrke, sjukvård/hemsjukvård. Vi konstaterar att kommunala verksamheters sambruksprocesser är komplexa och utmanar ideal om arbetets organisering, innehåll, ansvar och ledarskap samt vem eller vilka som bör och kan utföra vissa arbetsuppgifter – och hur såväl uttalade respektive underförstådda antaganden och föreställningar om kön både reproduceras och förstärks i denna process. Föreställningar som på olika sätt får problematiska konsekvenser för både medarbetare, chefer, brukare och kommuninvånare.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 januari 2020

Till toppen av sidan