Till innehåll på sidan

Brandmannens fysiska förmåga : delrapport 3 - Fysiska gränsvärden

Brandmannens fysiska förmåga : delrapport 3 - Fysiska gränsvärden

Detaljer

Brandmannens fysiska förmåga : delrapport 3 - Fysiska gränsvärden
Publikationsnummer
MSB321–oktober2011
ISBN-nummer
978-91-7383-168-0
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
137 s. : ill.
Pris
0 kronor
Fysisk arbetskapacitet är en av
flera egenskaper en brandman i operativ tjänst
behöver för att utföra sitt arbete. Den av
brandmännen subjektiva upplevda ansträngningen
skattas högt eller mycket högt för ett antal
arbetsmoment, vilket beskrivs i Brandmannens fysiska
förmåga Delrapport 1- Typinsatser. Vid nyanställning
av brandmän genomförs ofta fysiska tester, andra än
de som ingår i de medicinska testerna enligt AFS
2005:6, 51§ - Medicinska kontroller i arbetslivet.
Vilka fysiska tester som utförs beslutar varje
kommun själv. I Brandmannens fysiska förmåga
Delrapport 2- Fysiologiska tester, föreslås
relevanta fysiologiska tester som har starka samband
med prestationen på fem av brandmannens
arbetsmoment- de tyngsta av de vanligast
förekommande arbetsmomenten. Dessa tester/mätningar
är Kroppslängd, Kroppsvikt, Maximal gripstyrka, Rodd
500 m, Bänkpress med 30 kg, Stående längdhopp,
Löpning 3000 m och Lyft till hakan med 7.5 kg.
Baserat på resultaten i Delrapport 1 och Delrapport
2 genomfördes denna studie för att föreslå
gränsvärden avseende fysisk arbetskapacitet vid
nyanställning av brandmän. Om de fysiska
gränsvärdena är för låga riskerar man att anställa
individer med för låg fysisk kapacitet, detta skulle
kunna resultera i individuell överbelastning och
otillfredsställande insatser i arbetet som operativ
brandman. Om de fysiska gränsvärdena är för höga
riskerar man att utesluta individer som har
tillräcklig fysisk kapacitet och dessutom besitter
andra viktiga egenskaper.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan