Till innehåll på sidan

Grib utvecklas – information om utvecklingsarbetet

På den här sidan kommer du kunna läsa det senaste om utvecklingen av Grib, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Gributbildningen genomgår sedan 2022 ett utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet drivs av en intern arbetsgrupp på MSB i dialog med den av räddningstjänstrådet utsedda referensgrupp, där en representant från varje län deltar.

Arbetat intensifierades under våren 2023 och arbetsgruppen på MSB har under våren i dialog med referensgruppen ringat in ett förslag på ny struktur för utbildningen. Det som beskrivs nedan ska ses som förslag som kan komma att ändras. Förslaget ser ut som följer:

Grib består av två kurser, Kurs 1 – Kommunal räddningstjänst och Kurs 2 – Räddningsinsatsen.

Kurs 1

Kurs 1 består till sin del av tre delkurser, som startar med ett inledande webbkurspaket. Webbkurserna kommer att behandla allt ifrån lagstiftning och arbetsmiljö samt de olika ämnesområdena kopplat vanligt förekommande olyckor.

Efter webbkursen kan den studerande söka distansutbildning med närträff. Den första delen av den kursen bedrivs på distans under cirka en vecka och den avslutande delen som en närträff på cirka tre dagar. Under den här kursen får den studerande fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper kopplat till de ämnesområden som studerats under webbkurspaketet.

Inom Kurs 1 finns även en praktikdel. Praktikdelen är valfri att genomföra antingen före eller efter distansutbildning med närträff. Under praktikkursen får de studerande fördjupa sig i den egna räddningstjänstens arbete, metoder och tekniker kopplat till de olika ämnesområdena. Praktikdelen är cirka en vecka lång men går att genomföra under de tider det passar den studerande och dennes räddningstjänst.

Kurs 2

Kurs 2 inleds med en veckas distansutbildning och avslutas med två veckors närträff. Den sista kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter till en kompetens att självständigt genomföra insatser vid vanligt förekommande olyckor.

Efter godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis som ger den studerande möjligheter att söka vidareutbildning och fortbildning inom MSB:s utbildningssystem.

Information till räddningstjänster

Under 2024 kommer MSB kontinuerligt bjuda in till digitala informationsträffar. Under den här rubriken kommer du hitta aktuella datum och tillvägagångssätt för anmälan.

Träffar för referensgruppen

Höstens första träff kommer att ske 27 september 2023.

Tidplan för arbetet

 • Hösten 2023

  • Fortsatt utveckling
  • Dialog referensgrupp
  • Beslut styrdokument och struktur
 • Året 2024

  • Implementering
  • Kommunikation
  • Dialog räddningstjänster
 • Året 2025

  Grib 2.0 i drift.

Frågor och svar om förändringarna i utbildningen

 • Varför förändras utbildningen?
  • MSB vill ta tillvara lärdomar av pandemin och genom det möjliggöra att fler kan komma till utbildning.
  • MSB vill undersöka möjliga strukturförändringar i utbildningen som underlättar räddningstjänstens arbete med att få ny personal utbildad på kortare tid än tidigare samt ger räddningstjänsten ökad flexibilitet kopplat till utbildningens praktikdelar.
  • MSB behöver utveckla en utbildning som är ekonomiskt hållbar över tid.
  • MSB vill ta tillvara resultat ifrån systematiskt kvalitetsarbete, bland annat utvärderingar.
 • Hur förändras utbildningen?
  • Utbildningens innehåll uppdateras med bland annat RUHB.
  • Utbildningen inleds med ett grundläggande webbkurspaket som möjliggör snabbt påbörjande av grundutbildning.
  • Distansundervisning utökas där det är möjligt utan att minska andelen praktiska moment i utbildningen.
  • Utbildningens praktikdel blir mer flexibel.
 • Var kommer Gributbildningen genomföras?

  Gributbildningen kommer i sin helhet fortsatt tillhandahållas på ett antal orter i landets regioner inklusive MSB:s skolor.

  MSB har dock även tagit tillvara lärdomar av den övergångsbestämmelse som inneburit att räddningstjänster efter ett ansökningsförfarande själva kunnat utbilda personal motsvarande Grib K1. Under våren 2023 har MSB besökt ett antal av dessa räddningstjänster för att dra lärdomar.

  MSB väljer nu att från och med 2025 erbjuda samtliga räddningstjänster i Sverige möjligheten att genomföra egen utbildning i enlighet med styrdokument för Grib kurs 1.

  Konceptet kommer innebära ett digitalt ansökningsförfarande och kvalitetssäkringsaktiviteter. Det utgår ingen ersättning till den räddningstjänst som väljer att genomföra egen utbildning.

Kontakta oss

Har du frågor om utvecklingen av Grib är du välkommen att mejla oss:  utbildning@msb.se.

Senast granskad: 7 september 2023

Till toppen av sidan