Till innehåll på sidan

Krav på operativ CBRNE-förmåga : resultat av behovsanalys

Krav på operativ CBRNE-förmåga : resultat av behovsanalys

Detaljer

Krav på operativ CBRNE-förmåga : resultat av behovsanalys
Publikationsnummer
MSB1607
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
10 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport utgör en kortversion av resultatet från behovsanalysen för det prioriterade CBRNE-området Operativ CBRNE-förmåga. Projektet har genomförts aktörsgemensamt i samarbete med Försvarsmakten, Jordbruksverket, Kustbevakningen, MSB, Polisen, Räddningstjänsten Göteborg, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), samt Tullverket.

Senast granskad: 10 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan