Till innehåll på sidan

Utvärdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017 : redovisning av regeringsuppdrag Ju2017/05643/SSK

Utvärdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017 : redovisning av regeringsuppdrag Ju2017/05643/SSK

Detaljer

Utvärdering av hanteringen av attentatet i Stockholm 7 april 2017 : redovisning av regeringsuppdrag Ju2017/05643/SSK
Publikationsnummer
MSB1193–april2018
ISBN-nummer
978-91-7383-816-0
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
156 s.
Pris
0 kronor
MSB fick i uppdrag att utvärdera hanteringen av det initiala händelseförloppet efter Attentatet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm. Utvärderingen lämndes till regeringen 27 april 2018. MSB bedömer att samhällets samlade hantering av det initiala händelseförloppet i stort fungerade väl. Att händelsen inträffade dagtid på en vardag bidrog till en snabb respons från polis, hälso- och sjukvård och brandförsvaret. Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig. Som vid alla händelser och kriser i samhället finns det lärdomar, erfarenheter och behov som behöver tas tillvara för att utveckla och stärka krisberedskapen. En av de viktigaste slutsatserna är att aktörerna nu behöver vidta gemensamma förberedelser genom planering, utbildning och övning för den här typen av händelser, det behöver ske mellan både offentliga och privata aktörer. Därigenom skapas förutsättningar för samordnade och effektiva insatser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan