Till innehåll på sidan

Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030

Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030

Detaljer

Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030
Publikationsnummer
MSB1863
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
12 s.
Pris
0 kronor
Den här inriktningen är resultatet av en bred process i nära samarbete mellan MSB, kommunala räddningstjänster och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Målbilderna beskriver det önskade läget år 2030: att såväl arbetsmiljön på räddningstjänsterna som miljön på MSB:s utbildningar är inkluderande och välkomnar och tillvaratar olikheter, att fler personer ur underrepresenterade målgrupper söker sig till och vill jobba kvar inom räddningstjänsten och att hela befolkningen får en god och jämlik service.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 november 2021

Till toppen av sidan