Till innehåll på sidan

Handbok : tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar

Handbok : tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar

Detaljer

Handbok : tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar
Publikationsnummer
MSB433
ISBN-nummer
978-91-7383-255-7
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
43 s.
Pris
0 kronor
Handboken syftar till att vara en hjälp vid planering, genomförande och återkoppling av tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar. Detta för att förbättra informations- och cybersäkerheten samt förmågan att hantera incidenter inom den egna organisationen, likväl som allvarliga IT-incidenter med påverkan på flera organisationer och samhället i stort. I denna handbok har erfarenheter från tidigare tekniska informations- och cybersäkerhetsövningar införts. Handboken är ursprungligen framtagen vid Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB). Den har därefter bearbetats vid MSB för att tillföra ytterligare erfarenheter och för att ligga i linje med myndighetens övriga dokumentation i frågan. Handboken är därvidlag skriven med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) övningshandbok Öva krishantering – Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar från 2009. Denna handbok ska ses som ett komplement till MSB:s övningshandbok. Den är framför allt tänkt att vara en hjälp för aktörer inom informations- och cybersäkerhetsområdet generellt, och inom skydd av samhällsviktig informationsinfrastruktur mer specifikt. Handboken kommer efter några år att revideras och erfarenheter och synpunkter tas därför gärna emot.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan