Till innehåll på sidan

Fysisk aktivitet och skador : statistik och analys

Fysisk aktivitet och skador : statistik och analys

Detaljer

Fysisk aktivitet och skador : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB0147
ISBN-nummer
978-91-7383-066-9
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
78 s. : ill.
Pris
0 kronor
Varje år inträffar uppskattningsvis 280 000 personskador i sam­band
med fysisk aktivitet. Med personskada menas här att skadan var så pass
allvarlig att den skadade uppsökte akutsjukvård. Det innebär att nästan hälften
av alla skador som leder till ett besök på ett akutsjukhus är relaterade till
någon form av fysisk aktivitet. Samhällskostnaderna för dessa skador uppskattas
till mellan 3 och 4 miljarder årligen. Syftet med denna rapport är bland annat
att beskriva vilka akti­viteter som leder till många skador så att förebyggande
åtgärder kan sättas in där de får högst effekt. Att en viss aktivitet leder
till många skador behöver dock inte betyda att den är farligare än andra
aktiviteter. Förutom antalet skador måste man också se till antalet utövare och
hur ofta och länge de ägnar sig åt just den aktiviteten. Den här typen av
exponeringsmått är svåra att få fram men det går att få ett visst underlag från
olika typer av enkä­ter. I den här rapporten redovisas uppgifter över antalet
utövare för ett antal aktiviteter, men det saknas uppgifter om hur ofta och hur
länge man ägnar sig åt varje aktivitet. Vi har därför avstått från
riskbedömningar för respektive aktivitet.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan