Till innehåll på sidan

Erfarenheter från Ukraina : Lärdomar för det civila försvaret. Slutredovisning av regeringsuppdrag Fö2023/01325

Erfarenheter från Ukraina : Lärdomar för det civila försvaret. Slutredovisning av regeringsuppdrag Fö2023/01325

Detaljer

Erfarenheter från Ukraina : Lärdomar för det civila försvaret. Slutredovisning av regeringsuppdrag Fö2023/01325
Publikationsnummer
MSB2381
ISBN-nummer
978-91-7927-513-6
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
111 s.
Pris
0 kronor
Med den här rapporten slutrapporterar MSB uppdraget från regeringen om att redovisa hur erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina kan tas tillvara i det civila försvaret. Syftet är inte att uppskatta kostnader eller prioritera mellan olika åtgärder inom Sveriges civila försvar. Men det är tydligt att lärdomarna från Ukraina i stort bekräftar de antaganden som har gjorts i den pågående planeringen och utvecklingen av det civila försvaret. Samtidigt lyfter MSB fram ett antal lärdomar som myndigheten ser som särskilt viktiga att arbeta vidare med framåt. Arbetet med detta och övriga nämnda regeringsuppdrag har inneburit en tät samverkan mellan MSB, beredskapssektorerna, civilområdena och övriga beredskapsmyndigheter. Under kommande försvarsbeslutsperiod kommer vi att fortsätta detta samarbete för att tillsammans omhänderta de åtgärder som krävs. I detta arbete ingår ett fortsatt lärande från kriget i Ukraina
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 8 juli 2024

Till toppen av sidan