Till innehåll på sidan

Samverkan och ledning

MSB stödjer dig som arbetar med frågor som rör samverkan och ledning inom samhällsskydd och beredskap, både i offentlig och privat verksamhet samt på lokal, regional och nationell nivå.

Under en samhällsstörning behöver vi kunna agera både inom egen organisation men också tillsammans med andra för att åstadkomma gemensam inriktning och samordning. Syftet är att minska konsekvenserna av störningen samtidigt som vi använder samhällets resurser så effektivt som möjligt.

På de här sidorna finns information och verktyg till dig som vill utveckla din organisation inom samverkan- och ledningsområdet. Genom att klicka dig vidare kommer du till information och material inom Gemensamma grunder för samverkan och ledning, stabsmetodik och hänvisning till olika teknikstöd för samverkan och ledning. Nedan finner du också ett nyhetsflöde där du kan följa utvecklingen inom området.  

Förstärkningsresurser inom samverkan och ledning

MSB erbjuder förstärkningsresurser inom samverkan och ledning.

Läs mer om förstärkningsresurserna

Nyheter

23 februari 2023
Klockan 15.39

Årsredovisning för 2022: Ett år präglat av Ukrainakriget

Kriget i Ukraina har under 2022 påverkat MSB:s verksamhet i alla delar, och präglar därför också myndighetens årsredovisning, som nu har lämnats till regeringen.

9 februari 2023
Klockan 9.38

Ny funktion i WIS – importera geodata

Nu kan du importera geodata från ett externt GIS-verktyg till kartfunktionen i WIS.

30 januari 2023
Klockan 8.08

Satsning inom området samverkan och ledning

I september 2021 startade MSB en satsning med fokus på att stärka det samlade stödet inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Satsningen har hittills lett till ett gediget material kring stabsarbete, stödinsatser till flertalet aktörer och uppstarten av ett aktörsgemensamt projekt för att vidareutveckla gemensamma grunder.

19 december 2022
Klockan 15.01

Namnanrop i Rakel – tabell finns på webben

Nu finns tabellen över namnanrop i Rakel på MSB:s webbplats. Tabellen låg tidigare sist i bilagan till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.

19 december 2022
Klockan 8.32

Användning av Rakelterminaler

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att använda Rakelterminaler utan abonnemang kopplade till dessa. Ett felaktigt nyttjande av Rakelterminaler kan leda till att obehöriga får tillgång till systemet och det strider mot lagen om elektronisk kommunikation.

23 november 2022
Klockan 14.59

Välbesökt digitalt forum för säkra kommunikationer

För ett år sedan startade MSB ett nytt digitalt forum; Forum för säkra kommunikationer. Nu har vi genomfört tre forum och fler kommer under 2023.

23 november 2022
Klockan 8.36

Fortsatt nöjda användare av Rakel och Rakel kundstöd

Årets kundundersökning för Rakel gav åter ett mycket gott betyg åt servicen hos Rakel kundstöd och en hög nöjdhet av kommunikationssystemet Rakel.

22 november 2022
Klockan 14.43

Ny funktion i WIS-appen – läsa dokument

Nu har vi släppt en ny version av WIS-appen.

18 november 2022
Klockan 9.39

Förändringsuppehåll i Rakelnätet

Från och med den 15 december till och med den 15 januari är det förändringsuppehåll i Rakelnätet.

14 november 2022
Klockan 10.59

Nya administrativa bestämmelser för WIS

Nu finns nya administrativa bestämmelser för WIS. Bestämmelserna riktar sig till dig som är användare eller aktörsadministratör i WIS. Rutiner för arkivering, gallring och inloggning är några nyheter i de nya administrativa bestämmelserna.

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan