Till innehåll på sidan

Samverkan och ledning

MSB stödjer dig som arbetar med frågor som rör samverkan och ledning inom samhällsskydd och beredskap, både i offentlig och privat verksamhet samt på lokal, regional och nationell nivå.

Det gäller både när det gäller att förebygga och förbereda, och att hantera och lära av olyckor, kriser och andra händelser.

Vi erbjuder:

  • Nätverket Kunskapsplattform ledning för forskare och praktiker
  • Metodkoncept för regional samordning
  • Koordinering av anslutningar för aktuella aktörer mot SGSI och FTN
  • Tekniska verktyg och beslutsstöd i olika former, till exempel WIS, RIB, LUPP och Rakel
  • Rådgivning och i vissa fall delfinansiering till ledningsplatser
  • Kunskap i form av aktuell forskning, böcker, filmer och publikationer
  • Utbildning

MSB:s förstärkningsresurs samverkan och ledning

Nyheter

18 januari 2022
Klockan 9.19

Dagen för säkra kommunikationer hålls den 2 juni

MSB levererar och utvecklar säkra kommunikationer med tjänster och funktioner för samhällsviktiga aktörer inom totalförsvaret. I år bjuder vi in till konferensen Dagen för säkra kommunikationer som hålls den 2 juni på Kistamässan.

16 december 2021
Klockan 9.52

WIS får säkrare inloggning och ny design 2022

MSB strävar hela tiden efter att göra WIS-användningen enklare och säkrare. Därför inför vi under första kvartalet 2022 tvåfaktorautentisering vid all inloggning i WIS.

12 november 2021
Klockan 14.20

Ett steg närmare ett stärkt totalförsvar

Under två dagar har MSB, tillsammans med flera andra organisationer, övat på att hantera konsekvenserna efter en stor explosion. Övningen ska stärka den gemensamma förmågan att hantera en omfattande räddningsinsats där flera aktörer verkar tillsammans inom ramen för Sveriges totalförsvar.

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan