Till innehåll på sidan

Portrycksrespons i den övre markprofilen vid kraftig nederbörd : forskning

Portrycksrespons i den övre markprofilen vid kraftig nederbörd : forskning

Detaljer

Portrycksrespons i den övre markprofilen vid kraftig nederbörd : forskning
Publikationsnummer
MSB1119
ISBN-nummer
978-91-7383-761-3
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
20 s. : ill.
Pris
0 kronor
Projektet har studerat portrycksvariationer de översta metrarna i slänter som främst består av leriga jordar. Fältstudier är utförda i två lokaler i Göteborgsområdet. Generellt kan portrycken sägas vara hydrostatiska de översta 5 metrarna av jordprofilen. Detta är viktigt underlag för stabilitetsberäkningar i slänter där de dränerade förhållandena är dimensionerande.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan