Till innehåll på sidan

Vägledning för säker och robust samverkan

Vägledning för säker och robust samverkan

Detaljer

Vägledning för säker och robust samverkan
Publikationsnummer
MSB1285
ISBN-nummer
978-91-7383-881-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
27 s. : ill.
Pris
0 kronor
Vägledningen är ett stöd till dig som behöver hjälp att välja verktyg för säker och robust samverkan. Vägledningen beskriver, på en övergripande nivå, vad säker och robust samverkan omfattar och varför dessa aspekter är viktiga. Vägledningen fungerar som ett stöd när din organisation ska identifiera vilka verktyg som ni ska använda utifrån era behov av säker och robust samverkan. Vägledningen syftar också till att vara ett underlag att använda i diskussioner med de ni samverkar med för att tillsammans komma fram till vilka verktyg ni behöver använda för att uppnå säker och robust samverkan. Matrisen i vägledningen ger en förenklad bild av hur olika verktyg förhåller sig till varandra. Tanken med matrisen är att den ska kunna fungera som underlag till diskussion om vilka verktyg som är lämpliga i aktörgemensam samverkan utifrån aspekterna robusthet och sekretess. För att kunna fatta beslut om vilket verktyg som ska användas för aktörs-gemensam samverkan måste respektive aktör först ha gjort en analys över sitt eget ansvar, sina samverkansbehov, vilken information som ska delas i samverkan och hur skyddsvärd den informationen är.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan