Till innehåll på sidan

Arktiska samarbetet

Arktiska rådet har åtta medlemsstater: Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och USA. Emergency Prevention Preparedness and Response (EPPR) är en av sex arbetsgrupper under Arktiska rådet.

Nationella representanter från organisationer i dessa länder bildar arbetsgruppen EPPR. Från Sverige deltar

  • Kustbevakningen
  • Sjöfartsverket
  • MSB
  • Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det finns också ett antal permanenta representanter från ursprungsbefolkningar. Ordförandeskapet i EPPR är roterande och väljs för två år. Ordförandelandet har till sin hjälp ett sekretariat och får sin inriktning från ministermöten som hålls vartannat år. EPPR arbetsgrupp har två möten per år där olika typer av återrapporteringar och erfarenheter från projekt, möten, seminarier, övningar etc. presenteras och diskuteras.

Expertgrupper

Inom EPPR finns tre expertgrupper som arbetar för att utveckla respektive område i syfte att förbättra beredskapen och samarbetet mellan länderna inom sök och räddning, miljöräddningstjänst till sjöss och inom strålningsområdet. Dessa benämns:

  • Search and Rescue Expert Group
  • Marine Environmental Response Expert Group
  • Radiation Expert Group

Oljeskadeskydd och sjöräddning

EPPR arbetsgrupp har två möten per år där olika typer av återrapporteringar och erfarenheter från projekt, möten, seminarier, övningar etc. presenteras och diskuteras. De huvudsakliga frågorna inom EPPR är dels inom oljeskadeskyddsområdet där ett samarbetsavtal från 2013 reglerar samarbetet (Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Artic) och dels sjöräddning (SAR) där ett avtal från 2011 reglerar samarbetet (Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic).

Kustbevakningen och Sjöfartsverket är de nationella myndigheterna som är kontaktpunkter för respektive fråga enligt avtalen.

Radiologiska och nukleära frågor

Ett område som återkommer på agendan är radiologiska och nukleära frågor. I januari 2020 etablerades ovan nämnda expertgrupp inom området.

Andra frågor som återkommer på agendan är konsekvenser av klimatförändringar, miljöfrågor, naturolyckor, evakuering, övningar och andra aktiviteter i anslutning till de centrala frågorna.

Arktiska rådets webbplats

EPPR:s webbplats

Senast granskad: 16 juni 2020

Till toppen av sidan