Till innehåll på sidan

Jobba som dokumentcontroller

Som dokumentcontroller på MSB bidrar du med ordning och reda i en beredskapsmyndighet med högt säkerhetsskydd och snabbt växlande tempo utifrån vad som händer i omvärlden.

Som dokumentcontroller tycker du om att hålla ordning och reda. Du gillar att följa upp, utveckla rutiner, skapa engagemang och goda relationer med övriga kollegor på myndigheten.

Enheten tillhör avdelningen för verksamhetsstöd. Som dokumentcontroller ser vi till att hantera informationen med god servicekänsla, då vi har spetskompetens inom allmänna handlingar för egna bedömningar. Samtidigt som vi pedagogiskt stöttar och vägleder övriga kollegor på myndigheten att hantera dokument och handlingar korrekt under hela deras livslängd.

Vad gör dokumentcontrollern?

Vi hanterar information med god servicekänsla och snabb leverans på ett kvalitetssäkrat sätt. Några av dessa uppgifter kan vara att:

  • Omhänderta inkomna förfrågningar.
  • Uppgifter som vi idag inte känner till och som är direkta konsekvenser av omvärldsläget.

Utvecklar och förvaltar en modern myndighet

Vi strävar efter att hantera information på ett effektivt och rättssäkert sätt. Till vardagsrutinerna hör att:

  • Registrera och hantera inkommande post såväl digitalt som papperspost.

  • Styra, utveckla, förvalta och följa upp registrering, utlämnande och lagring av myndighetens information.
  • Supporta myndighetens ärende- och dokumenthanteringssystem och framtagande av rapportering till JK

  • Dialog/kontakt med myndighetens arkivarie som också finns på enheten och utformar styrande dokument inom området, informationsredovisning och förvaltning av informationshanteringsplan samt utveckling av digitaliserade arbetssätt.

Senast granskad: 12 maj 2023

Till toppen av sidan