Till innehåll på sidan

Säkerhet vid molnlösningar, studie

Säkerhet vid molnlösningar, studie

Detaljer

Säkerhet vid molnlösningar, studie
Publikationsnummer
MSB1196–maj2018
ISBN-nummer
978-91-7383-819-1
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
80 s.
Pris
0 kronor
En studie har genomförts av Örebro universitet på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att kartlägga användningen av molnlösningar hos offentliga aktörer, identifiera samhällsrisker när offentliga aktörer använder molntjänster samt skapa en uppfattning av graden av centralisering kring molntjänster. Studien syftade även till att kartlägga utmaningar vid upphandling av molntjänster, samt ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut. Studien genomfördes genom enkätutskick samt ett antal intervjuer under 2017. Denna studie ska anses vara en fristående fortsättning på rapporten ”Outsourcing av it-tjänster i kommuner” från 2013 (MSB728). MSB har i ett separat PM som återfinns kommenterat rekommendationerna som listats i studien. Kommentarerna återfinns sist i studien.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan