Till innehåll på sidan

Barents Rescue 2019 : samverkan för en bättre förmåga att hantera nödsituationer i Barentsregionen

Barents Rescue 2019 : samverkan för en bättre förmåga att hantera nödsituationer i Barentsregionen

Detaljer

Barents Rescue 2019 : samverkan för en bättre förmåga att hantera nödsituationer i Barentsregionen
Publikationsnummer
MSB1270–december2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Övningen Barents Rescue utgör ett led i att, inom ramen för Barentsavtalet, utveckla förmågan till gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen. Inriktningen för övningen har från 2016 skiftat från att fokusera på fältövningar till att fokusera mer på planeringsprocessen där struktur, metod, erfarenhetsåterföring samt kompetenshöjande inslag och möjlighet till nätverkande mellan olika aktörer i Barentsregionen är centralt. Genomförandet ska också beakta handlingsplanerna för klimatanpassning och påverkan på Barentsregionen. Under 2019 står Sverige, genom MSB, värd för Barents Rescue och kommer att pröva ett nytt koncept i form av en så kallad Event Week.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan