Till innehåll på sidan

Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet : studie

Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet : studie

Detaljer

Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet : studie
Publikationsnummer
MSB1076
ISBN-nummer
978-91-7383-729-3
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
28 s.
Pris
0 kronor
En studie har genomförts av Högskolan i Skövde på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att kartlägga länsstyrelsernas faktiska möjligheter att samordna och stödja kommunernas arbete avseende informationssäkerhet. Arbetet har även inkluderat hur länsstyrelserna arbetar med att samordna och stödja kommunernas arbete avseende informationssäkerhet. Kartläggningen genomfördes hos sju utvalda länsstyrelser under perioden oktober 2016 till januari 2017 genom intervjuer av representanter från varje länsstyrelse.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan