Till innehåll på sidan

Felanmälan av Rakel

Här kan du göra en felanmälan om du har upplevt problem med Rakel.

Notera dina iakttagelser direkt vid feltillfället och gör en felanmälan till oss så nära i tid som möjligt. På så sätt finns en större möjlighet för oss att göra en korrekt felsökning.

Ju mer detaljerad information som du lämnar om tid, plats, inblandade Rakelterminaler etcetera, desto bättre kan vi härleda och analysera problemet.

Observera, för att din organisation ska få återkoppling på felanmälan behöver du fylla i behörig kontaktperson.

Uppgifter markerade med stjärna (*) är obligatoriska för att kunna registrera felanmälan.

Felanmälan av Rakel

Hur ofta har problemet upplevts?
I vilken utrustning upptäcktes problemet?
Om problemet upplevts vid användning av Rakelterminal, var (inomhus/utomhus) var Rakelterminalen? *
Hur många Rakelabonnemang berörs?
Signalstyrka på Rakelterminalen. Kryssa i passande alternativ.

Senast granskad: 12 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan