Till innehåll på sidan

Hur används riskanalyser för att dimensionera hanteringsförmåga :En studie av kommuners arbete i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid

Hur används riskanalyser för att dimensionera hanteringsförmåga :En studie av kommuners arbete i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid

Detaljer

Hur används riskanalyser för att dimensionera hanteringsförmåga :En studie av kommuners arbete i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
Publikationsnummer
MSB1095
ISBN-nummer
978-91-7383-742-2
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
72 s.
Pris
0 kronor
Studien fokuserar på hur riskanalyser används för att dimensionera hanteringsförmåga, exempelvis förmågan att hantera olyckor. Den baseras på en analys av dokument från 27 kommuner, samt intervjuer med 10 personer. Resultaten indikerar att kopplingen mellan riskanalyserna som presenteras i dokumenten och den förmåga som byggs upp är svag.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 14 september 2020

Till toppen av sidan