Till innehåll på sidan

Erfarenhetsseminarium GFSP & EU-insatser

Erfarenhetsseminarium GFSP & EU-insatser

Detaljer

Publikationsnummer
MSB724
ISBN-nummer
978-91-7383-467-4
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
23 s.
Pris
0 kronor
I oktober 2012 anordnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folke Bernadotteakademin (FBA) ett gemensamt erfarenhetsseminarium för personal som tjänstgjort inom EU:s civila krishanteringsinsatser mellan åren 2009-2012. Även Rikskriminalpolisen (RKP) deltog i seminariet. Syftet var att lära av och tillvarata insatspersonalens erfarenheter och föra in dessa i myndigheternas löpande arbete.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan