Till innehåll på sidan

Försäljning av produkter som är sprängämnesprekursorer : Vägledning till EU-förordning 2019/1148 för dig som säljer kemiska produkter

Försäljning av produkter som är sprängämnesprekursorer : Vägledning till EU-förordning 2019/1148 för dig som säljer kemiska produkter

Detaljer

Försäljning av produkter som är sprängämnesprekursorer : Vägledning till EU-förordning 2019/1148 för dig som säljer kemiska produkter
Publikationsnummer
MSB0121
ISBN-nummer
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan användas för att tillverka hemgjorda sprängämnen. Dessa ”sprängämnesprekursorer” har därför reglerats på EU-nivå. Det innebär att du som säljer produkterna kan behöva göra kontroller av din kund och ska rapportera misstänkta transaktioner.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 20 januari 2021

Till toppen av sidan