Till innehåll på sidan

Barn, fallskador och anslagsytans hårdhet : skadestatistik, forskningsläget och möjlig studiedesign : statistik och analys

Barn, fallskador och anslagsytans hårdhet : skadestatistik, forskningsläget och möjlig studiedesign : statistik och analys

Detaljer

Barn, fallskador och anslagsytans hårdhet : skadestatistik, forskningsläget och möjlig studiedesign : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB621
ISBN-nummer
978-91-7383-393-6
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
45 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Under det senaste decenniet har ett antal rapporter publicerats av MSB och tidigare Räddningsverket där det konstaterats att antalet små barn som lagts in på sjukhus i så kallad slutenvård efter olyckor har ökat markant. Ett antal studier har genomförts och flera olika hypoteser (till exempel shaken babies) har framförts för att sedan förkastas. Ytterligare en hypotes som framförts är om ökningen kan ha samband med en likaledes konstaterad ökning av andelen hårda (klinker, kakel) golv i våra bostäder. För att närmare undersöka bärkraften hos denna hypotes har denna förstudie genomförts.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan