Till innehåll på sidan

Projekt Vardagssamverkan : resultat och reflektioner från projekt Vardagssamverkan Blåljus Stockholms-regionen, 16-19 april 2012

Projekt Vardagssamverkan : resultat och reflektioner från projekt Vardagssamverkan Blåljus Stockholms-regionen, 16-19 april 2012

Detaljer

Publikationsnummer
MSB485
ISBN-nummer
978-91-7383-285-4
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
29 s. : tab.
Pris
0 kronor
Utveckling av modeller för samverkan mellan samhällets olika trygghets- och säkerhetsaktörer är en ständigt pågående process. Över tid har en mängd olika former för utvecklad samverkan utprovats och sedan införts i de ordinarie verksamheterna. Projektet Vardagssamverkan är ytterligare ett bidrag i denna strävan att utveckla och effektivisera samarbetet mellan de centrala trygghets- och säkerhetsaktörerna. Inom ramen för projektet samlokaliserades ledningsoperatörer från SOS-alarm, Polisen samt de två räddningstjänstförbunden StorStockholms brandförsvar och Södertörns Brandförsvarsförbund. Rapporten bygger på observationer gjorda av Jonas Landgren vid Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet och Chalmers, samt Erik Cedergårdh, Räddningstjänsten i StorGöteborg, som vid två olika tillfällen besökte operatörerna under den skarpa försöksperioden 16-29 april 2012. Observationerna dokumenterades med hjälp av anteckningsbok samt fotografering. Utöver nämnda observationer har material samlats in i samband med en avslutande utvärderingsworkshop med de involverade operatörerna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan