Till innehåll på sidan

Säkerhetsrådgivarregistret

MSB har ett register för administration av säkerhetsrådgivare. Här finns instruktioner för hur du kan du anmäla/avanmäla säkerhetsrådgivare, anmäla till examination samt söka efter verksamheter.

Anmälan och avanmälan om säkerhetsrådgivare

De verksamheter som omfattas av kravet på att ha en säkerhetsrådgivare ska meddela till MSB vem eller vilka säkerhetsrådgivare som de har utsett.

Meddelande om säkerhetsrådgivare sker direkt i MSB:s Säkerhetsrådgivarregister.

Säkerhetsrådgivarregister

Anmälan eller avanmälan kan göras utan inloggning via, Meddelande om säkerhetsrådgivare.

Meddelande om säkerhetsrådgivare

Uppgiften att vara säkerhetsrådgivare kan utföras av företagsledaren, någon anställd eller t.ex. en fristående konsult.

Ett företag som bedriver transport av farligt gods behöver inte nödvändigtvis anställa en egen säkerhetsrådgivare utan kan anlita en extern person för uppdraget. Kravet på säkerhetsrådgivare kan inte avtalas bort. Det är dock en fråga som avgörs beroende på vem som gör vad och i vilken grad verksamheten är involverad i transporten.

På grund av konkurrensskäl kan MSB inte rekommendera någon enskild säkerhetsrådgivare. Vi kan dock hjälpa den som söker en säkerhetsrådgivare genom att skicka utdrag ur registret över säkerhetsrådgivare bosatta inom ett visst område.

I registret går det att söka på verksamheter som har utsett säkerhetsrådgivare inom en ort, kommun eller län.

Sök verksamheter som utsett säkerhetsrådgivare

Verksamheter som utsett säkerhetsrådgivare kan sökas i MSB:s säkerhetsrådgivarregister.

  • Gå till e-tjänsten säkerhetsrådgivarregistret och klicka på "Sök verksamhetsort"
  • Ange sökord, t ex verksamhetens namn, ort eller län

Senast granskad: 9 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan