Till innehåll på sidan

Så bygger vi säkerhet i Norden : ett svenskt myndighetsperspektiv

Så bygger vi säkerhet i Norden : ett svenskt myndighetsperspektiv

Detaljer

Så bygger vi säkerhet i Norden : ett svenskt myndighetsperspektiv
Publikationsnummer
MSB1282
ISBN-nummer
978-91-7383-878-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
29 s.
Pris
0 kronor
Det som redovisas i denna skrift är avsett att bidra till arbetet med ett effektivare och mer strukturerat informationsutbyte och samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om säkerhet mot hot och risker i hela hotskalan. Fokus ligger på det samarbete som bedrivs på myndighetsnivå och hur detta skulle kunna utvecklas. Skriften ska vara en del av underlaget inför mötet i Stockholm under hösten 2018 med berörda nordiska myndighetschefer inom Hagasamarbetet. Det är MSB:s förhoppning att skriften även kan fylla ett bredare informationsoch kunskapsbehov bland dem som sysslar med eller annars är intresserade av nordiskt samarbete.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan