Till innehåll på sidan

Stabschefskurs

Kursen utvecklar din förmåga att kunna leda ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen.

Detaljer

Målgrupp

För dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar som stabschef i ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

 

 

 

Förkunskaper

Du behöver ha goda kunskaper om den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar samt ha genomfört MSB:s kurs i Stabsmetodik eller ha motsvarande kunskaper i stabsmetodik.

Du behöver även ha goda kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

 

 

Kostnad

Kursavgiften för kursen som genomförs på distans är 10 700 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs som platsbunden är 20 800 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika.

Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Det finns idag inte en aktörsgemensam definition av begreppet stab i Sverige. Däremot finns på myndighetsnivå en likartad syn på vad syftet med stabsarbete är, det vill säga att i krissituationer stödja beslutsfattaren genom att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt. Staben är ett ledningsstöd. Staben har som uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå inriktning och samordning i syfte att påverka en samhällsstörning. Stabschefen leder arbetet.

Kursen Stabschef skapar förutsättningar för att utveckla de grundläggande kunskaper som behövs i syfte att kunna leda ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen. En gemensam syn på ledningsstödets arbete samt en organiserad stabsarbetsform ger bra förutsättningar för effektivare lednings- och samverkansprocesser.

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna agera som stabschef i ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan. 

Under kursen blandar vi föreläsningar, gruppdiskussioner, scenarioövningar och praktisk tillämpning. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Stabschefskurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 14 december 2021
Ort: Revinge
Antal platser: 12
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 9 augusti 2022
Ort: Sandö
Antal platser: 12
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 13 september 2022
Ort: Distans
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan