Till innehåll på sidan

Förhållningssätt

Förhållningssätt är sätt att tänka som påverkar våra resonemang, attityder och agerande. De hjälper oss att motverka vanliga brister vid hanteringen av samhällsstörningar. De kan ses som mentala kompasser som vägleder tänkandet på ett konstruktivt sätt.

Vidareutvecklingen fortsätter

Leveranserna kring förhållningssätten är inte en del av den öppna remissen mellan 14 december och 7 februari. Texterna kring de fyra förhållningssätten är reviderade utifrån synpunkter som kom in i samband med den första remissrundan. De är klara att börja användas fullt ut.

Under våren 2024 kommer leveranserna att kompletteras med ett femte förhållningssätt kring kommunikation.

Om förhållningssätten

Förhållningssätt för effektiv hantering av samhällsstörningar

Förhållningssätt för effektiv hantering av samhällsstörningar

En återkommande synpunkt kring de förhållningssätt som lanserades 2014 i Gemensamma grunder är att de är viktiga för en framgångsrik och effektiv hantering av samhällsstörningar, men att det är svårt att agera utifrån dem i praktiken. Förhållningssätten glöms lätt bort under den faktiska hanteringen.

Det här materialet beskriver de fyra förhållningssätten:

  • helhetssyn
  • perspektivförståelse
  • proaktivitet
  • medvetet beslutsfattande.

Exempel på förhållningssätten i praktiken

Det här materialet ger exempel på hur förhållningssätten har tillämpats i praktiken under hanteringen av olika händelser. Exemplen bygger på intervjuer och underlag från aktörer som var involverade i hanteringen. Intervjuerna genomfördes under hösten 2023.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan