Till innehåll på sidan

Förhållningssätt

Förhållningssätt är sätt att tänka som påverkar våra resonemang, attityder och agerande. De hjälper oss att motverka vanliga brister vid hanteringen av samhällsstörningar. De kan ses som mentala kompasser som vägleder tänkandet på ett konstruktivt sätt.

Vidareutvecklingen fortsätter

Öppen remiss 12 juni till den 6 september 2024

Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder är nu inne på sista året. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Nu är det dags för alla användare av Gemensamma grunder att tycka till om utkasten på nya leveranser.

De leveranser som är på öppen remiss denna gång finns listade i dokumentet om hur du lämnar synpunkter samt har en orange ruta i inledningen. Använd kommentarsmallen i länken nedan för att lämna dina synpunkter.

Läs om hur du kan lämna synpunkter

Kommentarsmall för att lämna synpunkter

Välkommen att delta på lunchseminarium om ramverket den 22/8 och den 29/8.

Anmäl dig här

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Om förhållningssätten

Förhållningssätt för effektiv hantering av samhällsstörningar (bildspel)

Förhållningssätt för effektiv hantering av samhällsstörningar (publikation)

En återkommande synpunkt kring de förhållningssätt som lanserades 2014 i Gemensamma grunder är att de är viktiga för en framgångsrik och effektiv hantering av samhällsstörningar, men att det är svårt att agera utifrån dem i praktiken. Förhållningssätten glöms lätt bort under den faktiska hanteringen.

Det här materialet beskriver de fem förhållningssätten:

  • helhetssyn
  • perspektivförståelse
  • kommunikation
  • proaktivitet
  • medvetet beslutsfattande.

Exempel på förhållningssätten i praktiken

Det här materialet ger exempel på hur förhållningssätten har tillämpats i praktiken under hanteringen av olika händelser. Exemplen bygger på intervjuer och underlag från aktörer som var involverade i hanteringen. Intervjuerna genomfördes under hösten 2023. Materialet kommer att uppdateras under hösten 2024.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan