Till innehåll på sidan

Verklighetslabbet

MSB:s utbildningsinfrastruktur i Revinge och Sandö kan användas som testbädd och verklighetslabb. Verklighetslabbet bygger på en kombination av virtuella, simulerade och verkliga skeenden och miljöer.

Innovatörer, forskare, blåljuspersonal och andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap kan här, tillsammans med pedagoger och studerande, testa och undersöka framtidens metoder, processer och teknik under verklighetsnära och säkra förhållanden. Verklighetslabbet utvecklades med stöd av Vinnova genom projektet Early Responders Innovation Arena (ERIA) åren 2017-2020.

Film: Small scale tests - Ingenious project

Filmen visar Verklighetslabbet i rollen som testbädd för H2020-projektet INGENIOUS i oktober 2021 (på engelska).

Publikation

MSB:s verklighetslabb – en testbädd i verklig miljö

Publikationsnummer: MSB1690

Utgivningsår: 2021

MSB:s verklighetslabb är resultatet av projektet Early Responders Innovation Arena (ERIA). Projektet genomfördes 2017 - 2020 med stöd av finansiering från Vinnovas utlysning Verklighetslabb i offentli...

Omslagsbild för  MSB:s verklighetslabb – en testbädd i verklig miljö

Publikationsnummer: MSB1690

Utgivningsår: 2021

Publikation

MSB’s Real world testbed

Publikationsnummer: MSB1812

Utgivningsår: 2021

The real world testbed of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is the result of the project Early Responders Innovation Arena (ERIA). The project was implemented in 2017 -– 2020 with funding f...

Omslagsbild för  MSB’s Real world testbed

Publikationsnummer: MSB1812

Utgivningsår: 2021

Intresseanmälan

Vill du få kontakt med Verklighetslabbet? Fyll i din intresseanmälan här. 

Material att tillgå

I de nedfällningsbara listerna nedan hittar du resurser som tagits fram inom projektet ERIA och Verklighetslabbet. Innehållet uppdateras löpande.

Metodstödet består av metodbeskrivningar, försöksrapporter och mallar som du kan ladda ner och använda för att planera, genomföra och utvärdera praktiska försök.

Publikationer listar rapporter som tagits fram under arbetet med att utveckla MSB:s Verklighetslabb.

Övrig media innehåller filmer och annat material.

Senast granskad: 24 september 2021

Till toppen av sidan