Till innehåll på sidan

Samordna stöd till drabbade och anhöriga vid en händelse utomlands

MSB har uppdraget att samordna stöd till drabbade och närstående vid en händelse utomlands. Vi ska på regeringens uppdrag kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

MSB ska särskilt underlätta kontakterna mellan drabbade och myndigheter, verka för samordning av myndigheter, organisationer och övriga aktörers åtgärder. MSB ska även verka för samordning av den offentliga information som har betydelse för dem som drabbats samt kunna identifiera behov av särskilda insatser.

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen är ett myndighetsgemensamt forum för utveckling av arbetet med stöd till drabbade. Den är också ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap inom området.
MSB är sammankallande för gruppen och möten genomförs regelbundet.

Följande aktörer är representerade i samverkansgruppen: Utrikesdepartementet, Polisen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Skatteverket, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Röda korset, Svensk försäkring, Resebranschen, Begravningsbranschen, SOS-alarm, 113 13 , 1177 Vårdguiden, representanter för länsstyrelserna, tre kommuner och tre landsting och Kunskapscentrum i Kris- och Katastrofpsykologi (Stockholms läns landsting).

Samverkansplanen

Det finns det en plan för samverkan, checklistor och ett bakgrundsmaterial som ger aktörer på nationell nivå vägledning kring hur man bör samverka för att på bästa sätt stödja drabbade och deras närstående vid en kris eller katastrof utomlands. I materialet finns också kontaktvägar till de som kan bli berörda och vilka uppgifter de har.

Ta del av samverkansplanen 

Bakgrund till samverkansplanen

Planens förhållningssätt, arbetssätt och checklistor bygger på samlade erfarenheter av flera kriser och katastrofer, bland annat M/S Estonias förlisning 1994, Göteborgsbranden 1998 och flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.

Genom våra samlade erfarenheter från flera kriser och katastrofer vet vi att det är en stor utmaning för redan hårt drabbade människor att hantera många olika myndighetskontakter, och ta till sig information.

Arbetet har genomförts inom ramen för myndighetens uppdrag enligt  §14 att, på regeringens uppdrag, kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands och identifiera behov av särskilda insatser.

Senast granskad: 23 maj 2019

Till toppen av sidan