Till innehåll på sidan

Flyktingkrisen och medborgarnas förtroende för samhällets institutioner : En forskarrapport

Flyktingkrisen och medborgarnas förtroende för samhällets institutioner : En forskarrapport

Detaljer

Flyktingkrisen och medborgarnas förtroende för samhällets institutioner : En forskarrapport
Publikationsnummer
MSB1035–november2016
ISBN-nummer
978-91-7383-690-6
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
39 s.
Pris
0 kronor
Rapporten handlar om hur samhällsförtroendet påverkades av flyktingkrisen hösten 2015. I ett inledande kapitel används psykologiska legitimitetsteorier för att förklara på vilket sätt som ett utbrett medborgerligt förtroende för de grundläggande institutionerna är viktigt för ett väl fungerande samhälle. Tre typer av grundläggande institutioner identifieras: input-institutioner (riksdag och regering), output-institutioner (myndigheter) och social, mellanmänsklig, tillit. Efter en redogörelse för händelseförloppet under hösten 2015 presenteras rapportens datamaterial som hämtats från opinionslaboratoriet LORE vid Göteborgs universitet. Datamaterialetbygger på webb-baserade paneler med (självrekryterade) urval av medborgare som tillfrågats om sina samhällsuppfattningar före, under och efter krisen. Analyserna visar att flyktingfrågan hade haft en polariserande inverkan på svenskarnas samhällsförtroende före krisen, men att själva krisen endast i liten utsträckning påverkade samhällsförtroendet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan