Till innehåll på sidan

Behovsanalys avseende alternativ laboratorieplats - under störda förhållanden, vid höjd beredskap och krig : projektrapport

Behovsanalys avseende alternativ laboratorieplats - under störda förhållanden, vid höjd beredskap och krig : projektrapport

Detaljer

Behovsanalys avseende alternativ laboratorieplats - under störda förhållanden, vid höjd beredskap och krig : projektrapport
Publikationsnummer
MSB1566
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
Som ett steg i att bygga en mer robust nationell laboratorieförmåga har myndigheterna inom FBD (Forum för beredskapsdiagnostik) tillsammans med Försvarsmakten identifierat behovet av att skapa en myndighetsgemensam laboratorieresurs. Denna ska vara förlagd på en alternativ laboratorieplats och därmed oberoende av den ordinarie förmågan vid myndighetslaboratorierna. Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Folkhälsomyndigheten (Fohm) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Huvudsakligt syfte med samarbetet är att öka Sveriges beredskap för händelser omfattande smittsamma ämnen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 27 september 2021

Till toppen av sidan