Till innehåll på sidan

Innehåll och upplägg för skorstensfejarutbildningen

Här kan du läsa om utbildningens innehåll och upplägg.

Innehåll och upplägg

Utbildningen består av 20 studiepoäng och är indelad i två kurser om vardera tio studiepoäng. Kurserna bedrivs såväl som traditionell skolbunden utbildning som på distans (flexibelt lärande). I kurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning i form av lärande i arbete (LIA) med totalt sju studiepoäng.

 • Utbildningsplan och kursplaner

  Utbildningen är indelad i två kurser om vardera 10 studiepoäng. Kurserna bedrivs såväl som traditionell skolbunden utbildning som på distans (flexibelt lärande). I kurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning i form av lärande i arbete (LIA) med totalt sju studiepoäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska genomföras vid ett sotningsdistrikt eller, då så krävs, vid företag inom andra branscher eller kommunala förvaltningar.

  Grundutbildningen till skorstensfejare består av kurserna:

  • Eldstäder, sotning, energi och författning, 10 sp.
  • Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi, 10 sp.

  Utbildningsplan SkorstensfejarutbildningenKursplan Eldstäder, sotning, energi och författningKursplan Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi

  Studerandehandbok

  I studerandehandboken kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller under utbildningarna. Den hanterar bland annat studerandeinflytande, examinationer, studieuppehåll, byten mellan skolor, disciplinära åtgärder med mera.

  Studerandehandbok

 • Datum för närträffar och LIA

  Vårterminen 2023:

  Vecka 4 Distans 1 dag (mån)
  Vecka 4 Närträff 1 i Rosersberg 3 dagar (tis-tors)
  Vecka 4 Distans 1 dag (fre)
  Vecka 5-8 Distans (mån-fre)
  Vecka 9 Närträff 2 i Rosersberg 4 dagar (mån-tors)

  Vecka 9

  Distans 1 dag (fre)
  Vecka 10-13 LIA-period 1 (mån-fre)
  Vecka 14-18 Distans (mån-fre)
  Vecka 19 Närträff 3 i Rosersberg 4 dagar (mån-tors)
  Vecka 19 Distans 1 dag (fre)
  Vecka 20-22 LIA-period 2 (mån-fre)
  Vecka 23 Närträff 4 i Rosersberg 3 dagar (ons-fre)

  Med reservation för ändringar.

LIA - lärande i arbete

Studierna varieras med lärande i arbete (LIA) vilket innebär att dina studier förläggs på ett sotningsföretag där du gör din praktik.

Mer information om LIA - lärande i arbete.

Senast granskad: 7 mars 2023

Till toppen av sidan