Till innehåll på sidan

Handbok : Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Handbok : Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Detaljer

Handbok : Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Publikationsnummer
MSB1789
ISBN-nummer
978-91-7927-163-3
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
77 s.
Pris
0 kronor
Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. Förändringar i lagen men även förordningen om skydd mot olyckor (FSO) medförde att MSB gavs bemyndiganden 1 januari 2021 att utfärda föreskrifter inom flera områden för att stärka kommunernas arbete inom skydd mot olyckor. MSB har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:1) om innehåll och struktur i nämnda handlingsprogram . Den här handboken är ett stöd och vägledning för kommunen i hur regleringen ska tillämpas, vilket innebär att handboken fokuserar på olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt LSO:s definitioner. MSB är positiva till kommunen arbetar med skydd även mot andra olyckor, och även till annat trygghets- och säkerhetsarbete men det belyses pga. föreskrifternas omfattning inte i samma utsträckning i denna handbok. Se mer i kapitel 6 Handlingsprogrammens innehåll och struktur i denna handbok. Som stöd i kommunernas arbete med handlingsprogrammen kan även konsekvensutredningen till föreskrifterna användas, där överväganden som gjordes vid framtagandet av regleringen beskrivs något mer utförligt. Det finns även fördjupningar som stöder kommunernas arbete med handlingsprogram och som är kopplade till denna handbok. Det är dels en nationell kunskapssammanställning som stöd för beskrivning av risker, dels en fördjupningsrapport om förmåga till räddningsinsats. Dessa finns tillgängliga på MSB:s hemsida.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 oktober 2021

Till toppen av sidan