Strategin för försörjningsberedskap har tagits fram för att beskriva en målbild för arbetet och för att möta de ökade kraven och förväntningarna på försörjnings- beredskapen från regering, myndigheter...