Till innehåll på sidan

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen : Resultatredovisning Infosäkkollen 2021

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen : Resultatredovisning Infosäkkollen 2021

Detaljer

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen : Resultatredovisning Infosäkkollen 2021
Publikationsnummer
MSB1942
ISBN-nummer
978-91-7927-252-4
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
112 s.
Pris
0 kronor
I maj 2021 lanserade MSB Infosäkkollen, en uppföljningsstruktur för det systematiska informationssäkerhetsarbetet som ger kommuner, regioner och statliga myndigheter stöd i sitt uppföljnings- och förbättringsarbete. Organisationerna erbjöds också att skicka in sina svar, som grund för övergripande återkoppling och analys. Ungefär hälften av organisationerna valde att dela med sig av sina resultat. Baserat på svaren redovisas i denna rapport en samlad bedömning av nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen 2021. Rapporten innehåller också rekommendationer till målgrupperna utifrån en tolkning av de inskickade svaren och en redovisning av hur MSB avser att utveckla stödet till den offentliga förvaltningen utifrån resultatet av uppföljningen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan