Till innehåll på sidan

Filmer och intervjuer om påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer

På den här sidan har vi samlat filmer och intervjuer med lärare och tidigare studeranden från Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer där de berättar om sina erfarenheter om utbildningen och vilka yrken och arbetsuppgifter de har inom räddningstjänsten.

Tidigare studeranden

En brandingenjör kan arbeta med många olika arbetsområden inom räddningstjänsten. Här kan du se nya filmer där tidigare studeranden från Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer berättar om sina erfarenheter om utbildningen och vilka yrken och arbetsuppgifter de har inom räddningstjänsten.

I filmspelaren finns intervjuer med följande tidigare studerande:

 • Daniel Gillesén, enhetschef inom operativ ledning
 • Johanna Björnfot som arbetar som operativ chef
 • Markus Friberg, brandingenjör på Enheten för samhällsplanering
 • Moa Hummelgård, utbildningsledare på utbildnings- och övningsenheten

Du kan också läsa intervjuerna nedan med Agnes Broholm och Malin Björkqvist om deras erfarenheter från utbildningen.

 • Intervju med Agnes Broholm

  ”RUB stänger inte några dörrar, det öppnar snarare några nya”

  Agnes Broholm visste redan vid studierna till brandingenjör på Lunds tekniska högskola att hon ville jobba inom räddningstjänst och var därför inställd från början på att läsa RUB-utbildningen.

  Hur är det att studera vid MSB Revinge jämfört med att studera vid universitet?

  - På RUB-utbildningen är det ett annat fokus och upplägg, vi gör framförallt mer praktiska övningar vilket gör att utbildningen blir mer konkret. Det blir tillfälle att praktiskt omsätta den teori vi lärt oss. Högskolan känns generellt mer grundläggande och här är det mer fokus på specifika uppgifter som vi kan tänkas komma att arbeta med när vi är klara. På högskolan var det också lättare att efter eget tycke välja bort vissa lektioner, välja sin egen ambitionsnivå, det är svårare på RUB  eftersom lektionerna i högre grad bygger på varandra.

  Vad är det sämsta med utbildningen?

  - En utmaning med den yrkesroll som vi tränas inför är att det inte finns något givet facit, det kan finnas många olika lösningar som alla är lika rätt. Det som presenteras under utbildningen kan vara en av dessa lösningar, ett ofta förekommande begrepp hos lärarna är att ”det beror på”. Det här är något som kan skapa frustration hos oss studenter eftersom vi är vana vid mer svartvita lösningar.

  Vad är svårast med utbildningen?

  - Ingenjörer har överlag svårt för att sluta analysera och övergå till att, trots avsaknad av information, fatta beslut. Personligen tycker jag att det under utbildningen har varit svårt att ta beslut och stå fast vid dem och att lita på att de håller och istället lära mig vikten av att kontinuerligt omvärdera.

  Hur fungerar kontakten med lärarna vid utbildningen?

  - Det är en stor skillnad från högskolan – jag är närmre mina lärare här. En tydlig fördel med den mer personliga kontakten med lärarna är att ambitionsnivån nästan automatiskt höjs när man som student känner att ens lärare ser vem man är och ser hur man presterar.

  Vilka tycker du ska söka RUB?

  - Alla som har ett intresse och en nyfikenhet ska söka, man behöver inte alls vara säker på vad man vill syssla med efteråt - ”RUB stänger inte några dörrar, det öppnar snarare några nya”. Utbildningen fokuserar på arbetsuppgifter inom räddningstjänsten och är man nyfiken på vad det kan innebära så ska man söka. All erfarenhet inför arbetslivet är bra och det är en rolig utbildning som blir något nytt i jämförelse med de traditionella universitetsstudierna. Även de som redan jobbat några år passar bra in på utbildningen där de kan få ett trevligt avbrott för kompetensutveckling. 

  Berätta om praktikperioderna.

  - Jag gjorde min praktik på räddningstjänsten i Kristianstad. Under praktiken får man med sig ett antal arbetsuppgifter från skolan där fokus ligger på att i möjligaste mån följa med och lära sig av det vardagliga arbetet för en brandingenjör på räddningstjänsten. Jag fick till exempel följa med på larm, delta vid tillsyner och vara med på möten av olika slag.

  Sammanslaget ger praktikperioderna en bra och övergripande förståelse för vad yrket faktiskt innebär. Jag fick dessutom chansen att besöka flertalet andra aktörer som man kan komma att samarbeta med i sin roll som brandingenjör, exempel på sådana är polis, ambulans, sjöräddning, försäkringsbolag och media. Det är också lärorikt att efter praktiken diskutera och ta erfarenhet av klasskamraternas upplevelser, som sagt så finns det troligtvis lika många typer av organisationer som antal räddningstjänster.

 • Intervju med Malin Björkqvist

  "Det vi har lärt oss på skolan stämmer med verkligheten"

  - Om du är intresserad av ledarskap och hur samhället fungerar i utsatta situationer tycker jag att du ska söka RUB säger Malin Björkqvist. Du behöver inte vara säker på att du vill jobba inom räddningstjänst men du behöver vara medveten om att utbildningen i stora delar handlar om insatser, metodik och taktik. Jag kommer ha nytta av det jag har läst på RUB-utbildningen framöver oavsett vilken arbetsgivare jag väljer. De saker jag lärde mig på universitet faller på plats här – mycket som knyts ihop t ex gällande branddynamik.

  Hur är det att studera vid MSB Revinge jämfört med att studera vid universitet?

  - Det är väldigt stor skillnad – här är man inte bara en student. Man lär känna alla lärare och klasskompisar väldigt väl. Praktiska övningar vi gör här har gjort att jag lättare förstår den teori som vi gick igenom på universitetet.

  Vad tror du att du jobbar med om fem år?

  - Jag hoppas att jag jobbar operativt såklart men också med förebyggandeverksamhet eftersom jag under utbildningens gång här fått upp ögonen för det området. Jag hoppas också att jag har fått möjlighet till att jobba med utveckling av intern utbildning för kollegor men även för övriga delar av en kommun samt företag. Anledningen till att jag vill jobba med förebyggandeverksamhet är mycket tack vare kurserna på utbildningen och även praktikperioderna.

  Varför sökte du till RUB?

  - Jag visste att jag ville jobba med operativ räddningstjänst och visste redan från början att jag ville söka till RUB. Vidare visste jag att det finns en delkurs på RUB-utbildningen som handlar om ledarskap vilket jag tycker är väldigt intressant.  Det är genom bra ledarskap du kommer framåt i en verksamhet där både enskilda personer och verksamheten utvecklas.

  Finns det något du önskade att du hade vetat innan du började utbildningen?

  - Att det är högt tempo och att inte ha så många sysslor vid sidan av sin utbildning eftersom det är mycket att göra på utbildningen. Det förväntas av oss studenter att vi är deltagande och närvarande jämfört med hur det fungerade på universitetet där jag upplevde att jag var mer anonym. På RUB-utbildningen är det någon som har koll på att jag hänger med i utbildningen.

  Berätta om praktikperioderna. Vad har du fått göra?

  - Jag har fått åka på larm med både befäl och styrkan, följt med på tillsynsbesök, genomfört egna tillsynsbesök, deltagit på samråds- och byggmöten samt följt vardagen för en brandingenjör. Jag har också besökt andra aktörer som SOS och ambulansen. Min praktik gjorde jag på Karlstads räddningstjänst och jag ska dit nästa period också. Det jag tar med mig till nästa period är att jag kan fokusera på arbetsuppgifterna eftersom jag inte behöver lära mig hur organisationen fungerar.

  Det är skönt att komma ut i ”verkligheten” och se att det i stora drag stämmer överens med det vi har lärt oss på skolan.

Lärare berättar

Här berättar Daniel Cederholm, programansvarig för påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer, om utbildningen.

 • Intervju med Daniel Cederholm

  Vad syftar utbildningen till?

  I korthet handlar utbildningen om att skapa en förmåga hos brandingenjörerna att dels kunna leda en komplex räddningsinsats och dels kunna leda och utveckla räddningstjänstens arbete inom alla dess övriga ansvarsområden. Exempelvis inom tillsynsverksamhet, annat förebyggandearbete och kommunens krishantering.

  Kan du sammanfatta innehållet i utbildningen?

  Man kan säga att vi pushar de studerande till att bli problemlösare. Under utbildningen utmanar vi dem att lösa olika typer av komplexa problem kopplade till ledning av räddningstjänst och annan myndighetsutövning.

  Jag skulle beskriva utbildningen som stimulerande och utmanande, den bygger upp de studerande på individnivå, inte minst genom kursen i ledarskap som ingår i utbildningen.

  Vad krävs för att läsa utbildningen?

  Det krävs att du som student är engagerad och villig att ta eget ansvar för ditt lärande. Under utbildningens gång ger vi de studerande stort utrymme att utvecklas inom de olika kunskapsområdena. Vi brukar säga till de studerande att det alltid finns mer att lära, och mer att läsa om man är intresserad.

  Varför ska man söka sig till utbildningen?

  Jag personligen tycker att man ska söka sig till utbildningen om man känner att man vill göra en skillnad i samhället och hjälpa andra. Den är också en inkörsport till att arbeta inom räddningstjänsten eftersom den ger behörighet till att agera som räddningsledare och ger en bra grund för att kunna leda och utveckla den kommunala räddningstjänsten.

  Är det något som särskiljer utbildningen från andra typer av utbildningar på eftergymnasial nivå?

  Jag skulle nog säga att utbildningen i Revinge är mer yrkesinriktad och verklighetsbaserad än säg mer renodlade akademiska utbildningar. Vi har en väldefinierad kommande arbetsgivare för våra studenter, räddningstjänsten, och kan därför lägga fullt fokus på att förbereda dem för arbetet hos just denna. Innehållet bygger på både forskning och beprövad erfarenhet. Den omfattar både praktik på en räddningstjänst samt teori blandat med praktiska övningar och rollspel av olika slag.

  Hur ser möjligheterna ut för att få jobb efter avslutad utbildning?

  I princip alla som har tagit sin brandingenjörsexamen har fått jobb redan innan de har gått ut. De studerandes kunskaper och färdigheter är uppskattade inom räddningstjänsten och det brukar inte ta så lång tid att göra en karriär för de som vill det.

Senast granskad: 14 juni 2019

Till toppen av sidan