Till innehåll på sidan

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2019 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2020

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2019 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2020

Detaljer

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2019 : Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för 2020
Publikationsnummer
MSB1544
ISBN-nummer
978-91-7927-035-3
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
40 s. : tab.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar verksamhet hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutövare genom anslag 2:4 Krisberedskap. Syftet med finansieringen är att stärka samhällets samlade krisberedskap. Den här rapporten omfattar exempel på åtgärder som vidtagits under 2019 och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat. Under 2019 omfattade anslaget 1 353 915 tkr och har finansierat ett antal riktade insatser från utbildning av frivilliga och studier om olyckor i hem- och fritidssektorn till kartläggning av försörjningskedjor i olika sektorer, internationella samarbeten och övningar samt större investeringar. Åtgärderna som vidtagits bygger oftast på samarbete och samverkan mellan flera aktörer och avser åtgärder som annars riskerar att hamna mellan olika aktörers ansvar. Det här öppnar för stora möjligheter att genomföra åtgärder som annars riskerar att inte bli gjorda – överhuvudtaget, lika snabbt eller i samma omfattning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 28 april 2020

Till toppen av sidan