Till innehåll på sidan

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2017

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2017

Detaljer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2017
Publikationsnummer
MSB1032
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
I MSB:s forskningsstrategi, Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar, beskrivs MSB:s roll som forskningsfinansiär. Där beskrivs också det fält inom vilket MSB vill stimulera till kunskapsutveckling samt hur myndigheten arbetar med forskningsfrågor. Denna forskningsplan är ett komplement till MSB:s forskningsstrategi. Forskningsplanen syftar till att för forskarsamhället översiktligt beskriva MSB:s forskningssatsningar under de närmaste åren samt utgöra ett underlag för MSB:s verksamhetsplanering. De satsningar som gäller år 2016 och 2017 är fastställda. Från år 2018 och framåt är satsningarna mer preliminära. Denna forskningsplan finns publicerad på www.msb.se/forskning. Där finns också MSB:s forskningsstrategi och information om pågående och kommande forskningsutlysningar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan